RSS
 

Czy Prezydent może wypowiadać swoje zdanie ?

08 sie

 Prezydent Bronisław Komorowski jest zaniepokojony referendum odwołującym prezydent Warszawy, twierdzi, że tego typu działania są elementem walki politycznej i szkodzą samorządowi.

    Wypowiedz Prezydenta wywołała wiele kontrowersji. Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PIS, stwierdził, iż wypowiedz Prezydenta Komorowskiego świadczy o tym, „że jest prezydentem partii PO, a nie prezydentem wszystkich Polaków”.  Również lider RP Janusz Palikot podkreślał we wczorajszym programie ” Fakty po Faktach”, że zawiódł się na Prezydencie. Stwierdził też, że Warszawa nie może być dalej rządzona przez obecną prezydent, ponieważ marnuje ona pieniądze publiczne.
Wojciech Olejniczak, europoseł SLD, dodał również, że stanowisko prezydenta jest „antydemokratyczne”. – W wyborach trzeba brać udział, można oddać głos nieważny, w przypadku prezydenta jego podejście jest typowo partyjne, w obronie Hanny Gronkiewicz Waltz.

       Krytykę opozycji odpierają politycy koalicji. Szef mazowieckiej PO Andrzej Halicki powiedział, że ci, którzy twierdzą, że postawa prezydenta jest nieobywatelska, nie rozumieją istoty referendum. Tutaj wybór jest „tak” lub „nie” – nie pójście oznacza głos „na nie”. Jego zdaniem prezydent przez ostatnie trzy lata swojej kadencji udowodnił, że działa ponad podziałami, a zarzut upartyjnienia jest niecelny.
Zdaniem Jana Burego (PSL) Prezydent ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, jak każdy mieszkaniec Warszawy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

Coraz więcej osób robi doktorat.

06 sie

Rośnie liczba osób, które do tytułu magistra chcą dołożyć stopień naukowy. Jednak pracodawcy rzadko zwracają na to uwagę. Nie przekłada się to też na wyższe zarobki i szybszy awans.

            Tylko w ciągu trzech lat liczba doktorantów wzrosła do ponad 40 tys. Osoby te liczą, że po ukończeniu nauki będą miały większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Jednak firmy nie poszukują pracowników ze stopniem doktora.

            Znacznie częściej pracodawcy szukają osób, które mają profesjonalne międzynarodowe certyfikaty. Potwierdzają one wiedzę i umiejętności, które faktycznie mogą być wykorzystane w pracy. Na ich podstawie łatwiej jest, niż sugerując się doktoratem, porównać kwalifikacje zawodowe kandydatów, ponieważ wszędzie na świecie są przyznawane na podstawie tych samych kryteriów.

            Ukończenie studiów trzeciego stopnia nie przekłada się też na szybszy awans czy wyższe zarobki. Nie mogą na nie liczyć np. urzędnicy, nawet jeśli zdecydują się na zrobienie doktoratu w dziedzinie, którą na co dzień się zajmują. Jednak i wśród nich nie brakuje chętnych do zdobywania stopni naukowych.

            Podobna sytuacja jest m.in. wśród nauczycieli. Stopnie naukowe nie przekładają się na awans i wyższe zarobki w szkole podstawowej, gimnazjum czy placówkach ponadgimnazjalnych. Osoba, która przychodzi do pracy w takiej szkole, może liczyć na stopień awansu nauczyciela kontraktowego, który jest bezpośrednio po stażyście. A to oznacza, że w hierarchii awansów zawodowych plasuje się zaledwie na drugim z czterech miejsc.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

„Pożyczać na świętego nigdy”

02 sie

           

  Według takiego powiedzenia funkcjonuje polski rząd – tyle, że nie pożycza ale obiecuje – coś zmienimy, coś zabierzemy ale tylko na chwilkę. Tak stało się z okrajaniem na chwilkę OFE, wprowadzeniem „tylko na 2 lata” wyższego podatku VAT, a ostatnio – „chwilową” rezygnacją z budżetowych progów ostrożnościowych.

  W 2011 r. rząd ograniczył składki płynące na nasze konta w OFE; w tym roku poczynił kolejny krok odcinając prawo Polaków do inwestowanie w swoje emerytury. W lipcu przedstawił trzy warianty funkcjonowania funduszy emerytalnych. W pierwszym rząd chce zlikwidować część obligacyjną OFE, czyli środki które nie mogą być zainwestowane w akcje, byłyby przeniesione na subkonta w ZUS i tam waloryzowane na obecnych warunkach (czyli nic nie zyskamy, albo stracimy).

        Druga propozycja to dobrowolny wybór dla ubezpieczonych. Sami mogliby zdecydować, do którego OFE chcieliby należeć, a brak decyzji nie oznaczałby losowania jak obecnie. W takim przypadku składka w całości trafiałaby na subkonto w ZUS. Ci, którzy pozostaną w OFE, będą mogli zmienić tę decyzję, natomiast przejście do ZUS będzie już nieodwołalne.

         W trzecim wariancie ubezpieczony będzie mógł przekazać całą składkę do ZUS – czyli 19,52 procent, lub część – 17,52 procent, a wówczas pozostałe 2 procent do OFE. Wtedy ubezpieczony musiałby sam dopłacić równowartość 2 procent składki na konta Otwartych Funduszy.

      Rząd zdecydował jednocześnie, że środki z OFE będzie wypłacał ZUS. 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego te środki byłyby przenoszone na subkonto w ZUS – po 1/10 rocznie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

Problemy z systemem eWUŚ w całej Polsce.

01 sie
            Od rana nie działał elektroniczny system weryfikacji pacjentów. Miało to związek z awarią systemu. Pacjenci, którzy dzisiaj udawali się do lekarzy, musieli mieć przy sobie druki ubezpieczeniowe lub wypełnić przy rejestracji specjalne oświadczenie.

Od 1 stycznia pacjenci przychodzący do placówek ochrony zdrowia nie muszą okazywać dokumentów potwierdzających ubezpieczenie. Pracownicy rejestracji mogą sprawdzać ich uprawnienia online na podstawie numeru PESEL, należy jednak mieć ze sobą dokument tożsamości.

        Awaria trawła ok. trzech godzin. W tym czasie mogły wystąpić problemy z weryfikacją ubezpieczenia zdrowia oraz w dostępie do uruchomionego  niedawno Zintegrowanego Informatira Pacjeta.
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

Polska zniosła karę śmierci.

26 lip

            W dniu dzisiejszym Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. Podczas głosowania ustawę poparło 306 posłów, 134 było przeciw, osiem osób wstrzymało się od głosu.

                Karę śmierci w czasie pokoju zniósł Protokół nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., który uchwalono 28 kwietnia 1983 r. w Strasburgu. Dodatkowo 3 maja 2002 r. uchwalono w Wilnie Protokół nr 13 do tej konwencji, bezwzględnie znoszący karę śmierci, także podczas wojny. Polska, która stała się członkiem Rady Europy w 1991 r., przyjęła na siebie zobowiązanie, że kary głównej do swego prawa nie wprowadzi.

         Protokół nr 13 Polska podpisała 3 maja 2002 r. Dotychczas jednak nie go ratyfikowaliśmy.

          Protokół nr 13 znosi karę śmierci we wszystkich okolicznościach i wyłącza możliwość skazania na taką karę i wykonania jej wobec kogokolwiek, również za czyny popełnione w czasie wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną.

          Protokół Fakultatywny został przyjęty 15 grudnia 1989 r. Wszedł w życie 11 lipca 1991 r., a jego stronami jest 75 państw. Polska podpisała go w 21 marca 2000 r.

          Protokół wprowadza zakaz stosowania kary śmierci i stanowi, że nie może ona zostać wykonana wobec żadnej osoby podlegającej jurysdykcji państwa będącego stroną Protokołu

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

Czy referendum w Warszawie przyniesie zamierzony skutek ?

24 lip

            Krytyka polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie połączyła całą opozycję  – od prawej do lewej strony sceny politycznej. Na czoło tego ruchu wysunęły się PiS oraz burmistrz Mokotowa Piotr Guział. Mimo różnic, wszystkich łączy przekonanie, że stolicą nie może rządzić ktoś, taki jak pani prezydent.

  Inicjatorzy akcji twierdzą iż chcą, by Warszawa rozwijała się na miarę metropolii XXI wieku, w harmonii z potrzebami swych mieszkańców, a nie marnowała swój potencjał przez złe zarządzanie, jak obecnie. A pod rządami Gronkiewicz – Waltz traci swoją wielką szansę.

         Zdania mieszkańców są podzielne, jedni twierdzą że referendum jest potrzebne inni, że to tylko strata pieniędzy, lub, że obecna pani Prezydent Warszawy zrobiła i tak wiele w stosunku do byłych Prezydentów stolicy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

Rozmowy na temat zmian w OFE.

22 lip

  Dziś w Polsce na jednego emeryta pracuje ponad trzy osoby. W roku 2060 będzie pracowała tylko jedna – wynika z prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, a za kilka lat obecny system emerytalny stanie się całkiem niewydolny.

      W lipcu rozpoczął się cykl spotkań o systemie emerytalnym. W debatach organizowanych przez resort pracy wzięli już udział m.in. przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz eksperci i ekonomiści.

Spotkania mają na celu określenie i wypracowanie wspólnego stanowiska na rzecz jak najlepszych rozwiązań w ramach zmian w OFE i ZUS.
Do tej pory odbyły się już dwie debaty ( 4 i 18 lipca), w których udział wzieli twórcy reformy emerytalnej, eksperci  i ekonomiści, przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz eksperci.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że istnieje potrzeba szeroko zakrojonej akcji informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa.

W dniu dzisiejszym odbędzie się kolejna debata poświęcona zmianom emerytalnym w otwartych funduszach emerytalnych, zaproszeni zostali na nią prezesi Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

Wykładowcy akademiccy stracą prace ?

15 lip

        Na uczelniach publicznych szykują się ostre cięcia etatów z powodu rosnących strat, rektorzy albo sami znajdą oszczędność, albo zostaną powołani przez ministerstwo komisarze, którzy wprowadzą programy naprawcze.

 

            Publiczne szkoły wyższe mają problemy z dopięciem budżetów. Kłopoty finansowe uczelni wynikają głównie z niżu demograficznego, przez to, że maleje ilość osób na studiach stacjonarnych, mniej pieniędzy wpływa na konta uczelni z budżetu. Mniej jest też osób decydujących się na studia niestacjonarne.

            Znowelizowana ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, zobowiązuje uczelnie, które borykają się z problemami finansowymi do wprowadzenia programu naprawczego.

       Aktualnie trzy uczelnie wyższe są objęte programem naprawczym, są to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

      Program ten ma obejmować m. in. Zwolnienia pracowników, wygaszanie etatów. Uczelnie mogą się też ratować wydając swoje mienie.

    Tam gdzie nie da się samodzielnie wyjść z tarapatów finansowych, resort nauki wprowadzi komisarza, który zastąpi rektora.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

Korupcja w Gdańsku.

11 lip

neptunCentralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi śledztwo w sprawie prezydenta Gdańska, jest on posądzany o korupcję która jest jak rak toczący zdrowe ciało państwa.

           O CBA powiedziano już dużo złego. Biuru zarzucano upolitycznienie, działanie na zlecenie władz, czy brak spektakularnych wyników w walce z korupcją. Nie można jednak odmówić im kilku sukcesów, a jednym z nich jest chociażby nagłaśnianie nieprawidłowości i oszustw, jakich dopuszczają się ludzie władzy.
            Od jakiegoś czasu CBA zarzuca sieci na Trójmiejskich wodach. Łowy podobno zaczęły przynosić efekty. Ich uwagę zwróciły oświadczenia majątkowe włodarza Gdańska – Pawła Adamowicza. Podobno widnieje w nich sporo nieprawidłowości.

- CBA prowadziło kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych w latach 2007-2012 przez prezydenta miasta Gdańska oraz przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej. 26 czerwca postępowanie zostało zakończone, trwają czynności pokontrolne – powiedziała Małgorzata Matuszak-Tocha z CBA.

          Protokół z kontroli został przekazany Adamowiczowi, a ten się od niego odwołał. Krótko mówiąc, oznacza to, że nie zgadza się on z wynikami śledztwa. Ale sprawy nie chce komentować. Przynajmniej do zakończenia śledztwa.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności

 

„Historyczne” biegi po Warszawie.

09 lip

Jeśli ktoś lubi biegać i chce poznać historię Warszawy związaną z Powstaniem Warszawskim, Urząd Miasta st. Warszawy, a dokładniej Warszawski Ośrodek  Sportu i Rekreacji, wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego i portalem Polskie Biegi, zorganizowali dla biegaczy cykl historycznych treningów.

27 lipca w Warszawie odbędzie si 23 Bieg Powstania Warszawskiego, przed tym wydarzeniem organizatorzy przygotowali dla chętnych biegaczy trzy historyczne treningi biegowe, będzie można poznać historię walk powstańczych w trakcie samego biegania.

Treningi odbędą się:

- 9 lipca o godz. 19 (Muranów-Cytadela) . Miejscem spotkania będzie Umschlagplatz przy ul. Stawki, następnie uczestnicy pobiegną w kierunku pomnika Poległych i Pomordowanych na Wschodzie, Stadion Polonii, Krzyż Członków Tajnego Rządu z powstania styczniowego na terenie Fortu Legionów i zakończenie treningu przy Bramie Straceń na terenie Cytadeli.

-16 lipca o godz. 19 (Praga). Zbiórka i spotkanie z trenerem i przewodnikiem odbędzie się przy pomniku Kościuszkowców w pobliżu ul. Wybrzeże Szczecińskie. Kolejne punkty na trasie treningu to bunkier u zbiegu ulic Jasieńskiego i Panieńskiej, ogród zoologiczny, most Gdański i zakończenie treningu na skwerze im. ppłk Antoniego Żurowskiego ps. „Papież”, „Andrzej”.

- 23 lipca o godz. 19 (Śródmieście). Ostania trasa będzie miała swój początek przed kościołem Św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej.  Kolejne ważne punkty poznawane podczas treningu to gmach PWPW przy ul. Sanguszki, Dom Schichta przy ul. Nowy Zjazd 1, skarpa na wysokości Nowego Miasta przy ul. Wybrzeże Gdańskie i ostatni punkt na trasie treningu to tablica upamiętniająca zestrzelenie przez Niemców samolotu Liberator niosącego pomoc powstańczej Warszawie przy ul. Miodowej.

Myślę, że to dobry pomysł na miłe spędzenie wolnego wieczoru.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Aktualności